spacer delcampo ruimtelijke projecten
Del Campo ruimtelijke projecten - kennismaking
Del Campo ruimtelijke projecten - wat kan del campo voor u betekenen
Del Campo ruimtelijke projecten - projectervaring
Del Campo ruimtelijke projecten - downloads
Del Campo ruimtelijke projecten - links
Del Campo ruimtelijke projecten - contact
spacer
spacer
Credits Metaprofs Studio Amsterdam
spacer
spacer

Kennismaking met Del Campo Ruimtelijke Projecten B.V.

Kennismaking met Del Campo Ruimtelijke Projecten B.V.
Del Campo Ruimtelijke Projecten B.V. (hierna: Del Campo) is een onafhankelijk adviesbureau voor ruimtelijke projecten, in juli 2005 in Zwolle opgericht door mr. Richard van der Velden.

Richard van der Velden (1975) heeft inmiddels ruim tien jaar ervaring in de ruimtelijke ontwikkeling, in de vorm van projectmanagement en projectleiding in locatie- en gebiedsontwikkeling (woningbouw en bedrijventerreinen), veelal in opdracht van publiek-private samenwerkingsverbanden of gemeenten.
foto Richard van der Velden

In die tien jaar is een zeer uitgebreid netwerk opgebouwd van specialisten die, indien noodzakelijk, op het juiste moment geraadpleegd of aangehaakt kunnen worden om het project tot een meer dan goed einde te brengen.

Het unieke van Del Campo is dat de inhoudelijke en procesbegeleiding van de ruimtelijke projecten (die inmiddels bij zo´n 15 opdrachtgevers, met succes, heeft plaatsgevonden) geschiedt vanuit een juridische achtergrond. De bedrijfsvoerder is immers meester in de rechten, met specialisaties publiek- en privaatrecht.

Het analytisch vermogen, de juridische kennis en de oplossingsgerichte manier van denken en werken zijn onmisbaar voor succesvol projectmanagement en onderscheiden Del Campo, samen met de ervaring in en kennis van het politiek en bestuurlijk krachtenveld, van vaak meer technisch, planologisch of economisch onderlegde projectleiders.

Del Campo streeft in alle projecten naar ruimtelijke kwaliteit, functionaliteit, duurzaamheid, financiële haalbaarheid en maatschappelijk en politiek draagvlak, binnen een helder en voor u als opdrachtgever acceptabel risicokader. Middels inbreng van kennis, kunde, ervaring, enthousiasme, inlevingsvermogen, een uitgebreid netwerk, gezond verstand én plezier in het werk weet Del Campo de inhoudelijke, bestuurlijke en communicatieve dwarsverbanden te leggen om de beoogde resultaten te bereiken.

wat betekent Del Campo